Stichting Bloemfleur is opgericht ten behoeve van Academie Cato: aCaTo VOOR JONGEREN MET AUTISME DIE HUN PLEK NOG NIET GEVONDEN HEBBEN  DOELSTELLING Stichting Bloemfleur beoogt: > bekendheid te geven aan het project Acato zodat andere jonge mensen met een autistische stoornis en een creatief talent er gebruik van kunnen maken. De Stichting wil daartoe > fondsen en subsidies werven > en deze beheren en inzetten ten behoeve van het project Acato.  ACTIVITEITEN VAN ACATO 1 Het begeleiden en motiveren van jonge autisten bij hun creatieve ontwikkeling. 2 Verslag doen van de wijze van aanpak en zo de ervaringen delen met anderen in een vergelijkbaar werkveld. Kijk voor verdere informatie onder: begeleiding, organisatie, verslag en contact. 3 Een NIEUW aanbod voor leerlingen met Ass die de middebare school [nog] niet hebben afgerond.  SAMENVATTING Acato wil jonge autisten met een creatief talent de mogelijkheid bieden om zich te ontplooien. Acato is geen school maar wel open tijdens normale schooltijden. Het is een atelier voor jonge mensen met een autistische stoornis die het moeilijk vinden om hun plek in de samenleving te vinden. Bij Acato kunnen zij in een rustige, veilige omgeving onder begeleiding aan hun talent werken. Jonge mensen die bij Acato aan de slag willen maken zelf, of hun ouders of verzorgers doen dat namens hen, afspraken met de begeleiders en vrijwilligers. Deelname aan dit project is op basis van gelijkwaardigheid.