ORGANISATIE Bestuur van Stichting Bloemfleur: Voorzitter: Josje Boshoff Secretaris: Joke Verburg Penningmeester: Eric Muller ........................................................................... JOSJE BOSHOFF Mijn naam is Josje Boshoff. Sinds 2002 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik ben begonnen op de Mytylschool te Rotterdam. Hier was ik leerkracht, ambulant begeleider en teamleider VMBO-Havo van de afdeling VSO. Nu ben ik (adjunct-)directeur van openbare basisschool Delfshaven. Ik ben 54 jaar en moeder van drie kinderen in de leeftijd van 19, 17 en 14 jaar. In mijn vrije tijd zing ik graag. Ik ben lid en penningmeester van popkoor Papermoon. .......................................................................... JOKE VERBURG Ik ben Joke Verburg. Ik heb, na vijf jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben, de overstap gemaakt naar een school voor moeilijk lerende kinderen. Nu is dat het SBO (speciaal basis onderwijs). Het is een uitdaging om aan al die kinderen met hun verschillende kwaliteiten les te geven. De laatste 10 jaar ben ik voor twee dagen in de week gedetacheerd naar een samen- werkingsverband dat ondersteuning biedt aan basisscholen bij hun zoektocht naar hoe zo goed mogelijk in spelen op specifieke onderwijsbehoeften. Met plezier werk ik op deze twee werkplekken, om ieders talent te laten groeien. .......................................................................... ERIC MULLER Ik ben Eric W. Muller, geboren te Rotterdam, gehuwd en ik heb 3 kinderen. Mijn opleiding heb ik gedaan bij één van de rechtsvoorgangers van Deloitte. Ik ben ruim 20 jaar verbonden geweest aan een woningbouwcoöperatie. De laatste jaren als directeur van een duurzaam energieproject. Thans ben ik betrokken bij de opzet van financiële modellen in de zorg en vastgoed om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken en betaalbaar te houden. Dit project is gestart met Europese subsidie. Dit project eindigt in 2015. Inmiddels ben ik gestart met een onderzoek of het mogelijk is om met Europese subsidie de aanbevelingen te implementeren. Hoge School Nijmegen en de TU-Eindhoven zijn hierbij adviseurs. Mijn aandachtsgebieden zijn: financiën, organisatie en automatisering ( niet het technisch deel, maar het ondersteunend deel) Naast de aandacht die ik besteed aan de grote projecten ben ik tevens mede eigenaar van een administratie/advies kantoor dat vooral MKB-ers adviseert. Beide zaken geven mij voldoening. Grote langdurige projecten zijn veelal complex en vanwege de looptijd zijn resultaten veelal na enige jaren pas meetbaar. Advies aan een MKB-er kan ook complex zijn meer geeft meestal op kortere termijn resultaat. ...........................................................................
Stichting Bloemfleur | ACATO